Η εταιρεία

Crosswise Ltd

Η εταιρεία Crosswise Ltd ιδρύθηκε το 2005 από τον Ανδρέα Σιαμμάς με κύριο στόχο την ανάπτυξη συστημάτων δόμησης. Η ανάπτυξη ή η βελτίωση υλικών και συστημάτων δόμησης έχει σαν κύριο στόχο την εξυπηρέτηση του τρίπτυχου ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Μέσα από την πολυετή πορεία η Εταιρεία κατάφερε να προμηθεύσει και να συμβάλει στην κατασκευή πέραν των 500 κατοικιών διαμερισμάτων και μικτών κτιρίων. Τα υλικά Crosswise χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς ακόμα και στην κατασκευή ενός παλατιού της βασιλικής οικογένειάς της Σαουδικής Αραβίας.

Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις έκτασης 7500 μ2 στη βιομηχανική περιοχή Λυμπιών και γραμμές παραγωγής διαφόρων υλικών έχει αυτονομία προμήθειας για κατασκευή πέραν των 100 κατοικιών ετησίως βιοκλιματικού τύπου ενεργειακής κλάσης Α’.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ΑΕΝΑΟΣ με την συνεργασία του Πανεπιστημίου Frederick και χρηματοδότηση από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. από την 1η Απριλίου 2022 η Εταιρεία μπαίνει σε μια νέα δυναμική φάση ανάπτυξης των λύσεων δόμησης που παράγει σε συνεργασία με εργολάβους και εταιρείες ανάπτυξης γης. Το νέο ολοκληρωμένο σύστημα δόμησης ΑΕΝΑΟΣ θα συμβάλει στην προώθηση κατασκευής κατοικιών με μηδενική κατανάλωση σε συνδυασμό με την φιλικότητα και αρμονικότητα με το περιβάλλον.

Crosswise Ltd
Crosswise Ltd

Η Crosswise επενδύει και προσαρμόζει συνεχώς τα υλικά και συστήματα της ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες με ψηλά επίπεδα στα κύρια χαρακτηριστικά όπως η θερμομόνωση, ηχομόνωση, και κόστος .

Η Εταιρεία φροντίζει συνεχώς για την εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών αντιπροσώπων εργολάβων, υπεργολάβων και τεχνικών οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς πελάτες της Εταιρείας διαμέσου των οποίων εξυπηρετούνται επιτυχώς οι ιδιοκτήτες κατοικιών και γενικά κτιρίων.

Ταχύτητα – Ποιότητα – Οικονομία

Scroll to Top