Έτοιμες Λύσεις Οικονομικών Κατοικιών

Οι προσφερόμενες έτοιμες λύσεις δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τις λυόμενες κατασκευές ή τα μεταφερόμενα σπιτάκια. Η κατασκευή των σπιτιών με ετοιμα σχέδια γίνεται με τα καλύτερα υλικά και με όλες τις προδιαγραφές για κατοικίες ενεργειακης κλάσης Α’.

Απαιτούνται σχέδια και μελέτες για έκδοση κανονικής άδειας οικοδομής. Τόσο τα σχέδια όσο και οι μελέτες προσφέρονται σε ειδική τιμή στους πελάτες εφόσον επιθυμούν να προχωρήσουν στην αδειοδότηση της οικοδομής με δικό τους αρχιτέκτονα.

Οι προσφερόμενες λύσεις γίνονται με μία από τις τεχνολογιες της Crosswise κατόπιν επιλογης του πελάτη.

Οι προσφερόμενες έτοιμες λύσεις καλύπτουν τα μεγέθη από 1 μέχρι 6 υπνοδωματίων. Οι λύσεις είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο που επεκτείνονται μέχρι επιπρόσθετα 2 υπνοδωμάτια με εύκολο και οικονομικό τρόπο ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν μελλοντικές ανάγκες.

Προσφέρονται με επιλογή στέγης ή πλάκας και εξωτερικές επενδύσεις με Fare Face, μπογιά γραφιάτο πέτρα κ.λ.π.

Κατασκευάζονται με στέγη ή πλάκα αναλόγως επιλογής του ιδιοκτήτη

Η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να επενδυθεί με πέτρα ή με επιφάνειες υλικών Crosswise όπως Faire Face

Επιλογή τελικής επιφάνεια:

  1. Πέτρα
  2. Μπογιά
  3. Γραφιάτο
  4. Fare Face
  5. Με διακοσμητικές γραμμές αλουμινίων.

ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΝΑΙ:

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΣΕ 2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΜΒΑΔΟ: 132 m2

Scroll to Top