Είναι προιόν από φυσικό σκυρόδεμα και μονωτικό υλικό απο τσιμέντο και προσμικτα μονωτικά πολυστερίνης, πολυουρεθάνης κ.λ.π.

Εχει διαστάσεις 100*60 εκ

Παράγεται σε πανέλα με πάχος 6 εκ ενισχυμένα με Alkali fiber glass ή σε MEGABLOCK με πάχος 15-30 εκ.

FAIRE-FACE-1-ttappo-1
pic-fair1n

Με πάχος 6 εκ χρησιμοποιείται για επένδυση σε υφιστάμενους τοίχους κτιρίων για σκοπούς διακόσμησης, κατασκευή περιτειχισμάτων ή σε μεταλλικά κτίρια με τοιχοποιίες από channels οταν εξυπηρετεί να διατηρηθεί το κενό στα channels για πέρασμα υπηρεσιών ή μονώσεις.

Οταν στοχος είναι η κατασκευή σύγχρονης τοιχοποιίας με θερμομόνωση και παράλληλα διακόσμηση επιλέγεται το πάχος 15 μέχρι 30 εκ το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένη λύση τοιχοποιίας με U/value < 0.33 ταυτόχρονα με την διακόσμηση. Τοποθετείται κτιστό με γόμα.

Scroll to Top