Τιμοκατάλογος Υλικών

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ THERMAL BOARD
 • 240*100*1,5 cm €11.00
 • 240*100*3 cm €13.50
 • 240*100*4 cm €15.00
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ THERMAL BLOCKS
 • 120*60*5 εκ €12.00
 • 120*60*10 εκ €17.00
 • 120*60*15 εκ €21.00
FAIR FACE
 • 120*60*6 cm με ένα τάππο €43.00
 • 120*60*15 cm με ένα τάππο €55.00
 • 120*60*30 cm με ένα τάππο €75.00
FAIR FACE ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΤΑΠΠΟΥΣ
 • 194*74*6 cm €68.00
 • 194*74*15 cm €77.00
 • 194*74*30 cm €90.00
ΣΑΝΙΔΩΤΟ
 • 240*21*8 cm €68.00
 • 240*21*15 cm €77.00
 • 240*21*30 cm €90.00
MEGABLOCKS
 • €65.00

Όλες οι τιμές είναι ανά τετραγωνικό μέτρο υλικού πριν την επιβολή ΦΠΑ. Ειδικές τιμές για εργολάβους και εταιρείες ανάπτυξης γης.

Scroll to Top