ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΕΝΑΟΣ

Τεχνολογίες σύγχρονης δόμησης

Η Εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνολογίες δόμησης με μεταλλικό σκελετό από Cross deck σε συνδυασμό με σύστημα (ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΕΝΑΟΣ) και λύση δόμησης με μεταλλικό σκελετό ή σκελετό από οπλισμένο σκυτόδεμα σε συνδυασμό με MEGABLOCK για εξωτερική τοιχοποιία.

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση έργων ως εργολάβος αλλά αναλαμβάνει την προμήθεια των υλικών σε συνδυασμό με όλη την απαιτούμενη καθοδήγηση και υποστήριξη στον εργολάβο της οικοδομής για την σωστή τοποθέτηση. Υποστηρικτικά προς εργολάβους που δεν γνωρίζουν τα συστήματα ή δεν έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν τα υλικά η εταιρεία διαθέτει έμπειρα συνεργεία για την μεταφορά και στήσιμο των υλικών κελύφους της οικοδομής.

home09

Σύστημα Δόμησης Ενεργός Μανδύας Ρύθμισης Θερμοκρασίας Κτηρίου Αεναος

Φέρουσας Τοιχοποιίας Light Steel Structure Αεναος (Crossdesk)

Τεχνολογία Δόμησης Κατοικίας με Μεταλλικό Σκελετό ή Σκελετό από Σκυρόδεμα και Τοιχοποιία Megablock (Solid Walls)

Advantages

Fire-proof materials
Flexibility to implement any architectual design