Σύστημα Δόμησης Ενεργός Μανδύας Ρύθμισης Θερμοκρασίας Κτηρίου Αεναος

Ο “Ενεργός Μανδύας Ρύθμισης Θερμοκρασίας Κτηρίου” αποτελεί μια καινοτόμα λύση, η οποία στοχεύει στην ικανοποίηση καίριων και επίκαιρων προβλημάτων της δομικής βιομηχανίας, αλλά και του ενεργειακού και περιβαλλοντικού τομέα. Το συστημα βασιζεται στα διπλωματα ευρεσιτεχνιας αρ. 1005432 και 1005793 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Περίληψη Ευρεσιτεχνίας

Μέθοδος δημιουργίας ή μετατροπής κτιρίου σε κτίριο με Βιοκλιματική συμπεριφορά με την δημιουργία ενεργού μανδύα ρύθμισης θερμοκρασίας κτιρίου και αξιοποίηση της σταθερής θερμοκρασίας του υπεδάφους.

Η μέθοδος βασίζεται στην δημιουργία ενεργού μανδύα ρύθμισης θερμοκρασίας κτιρίου μέσα στο κέλυφος του κτιρίου, στο οποίο κυκλοφορεί με φυσική ροή αέρας σταθερής θερμοκρασίας.

Το κύκλωμα του αέρα αντιδρά στις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας, αυξάνοντας ή μειώνοντας ανάλογα τη ταχύτητα ροής του αέρα, βελτιώνοντας έτσι την θερμομονωτική ικανότητα του μανδύα.

Ο αέρας που κυκλοφορεί στο κύκλωμα προέρχεται από αποθήκη αέρα σταθερής θερμοκρασίας. Η σταθερότητα στη θερμοκρασία του αέρα της αποθήκης επιτυγχάνεται μέσω κυκλώματος εναλλάχτη θερμότητας το οποίο αξιοποιεί την σταθερή θερμοκρασία του υπεδάφους.

Παράλληλα με το κύκλωμα αέρα στο κέλυφος του κτιρίου, ένα δεύτερο κύκλωμα φυσικής ροής αέρα σταθερής θερμοκρασίας από την ίδια αποθήκη, δημιουργείται στο εσωτερικό του κτιρίου, προσφέροντας φυσικό δροσισμό και εξαερισμό του εσωτερικού του κτιρίου.

aunos
a91909_c366d8275c92b0af

Το δεύτερο αυτό κύκλωμα διέπετε από τις ίδιες αρχές λειτουργίας και συνδέεται με το πρώτο κύκλωμα ώστε και σε αυτό η ταχύτητα ροής του αέρα την καλοκαιρινή περίοδο να είναι αυτορρυθμιζόμενη.

Κατά την χειμερινή περίοδο το εσωτερικό κύκλωμα ενισχύεται με ένα σύστημα θέρμανσης με αντλίες θερμότητας οι οποίες προσθέτουν βαθμούς αναλόγως του επιθυμητού επιπέδου.

Το σύστημα ενισχύεται με την προσθήκη διπλής σειράς κουφωμάτων ή ειδικού κουφώματος για εξασφάλιση της συνέχειας του ενεργού μανδύα ρύθμισης θερμοκρασίας κτιρίου χωρίς διακοπές.

Επιπρόσθετα κατά την καλοκαιρινή περίοδο τίθενται σε λειτουργία οι λαμαρίνες οροφής οι οποίες επιταχύνουν την έξοδο του ζεστού αέρα από το κύκλωμα και την αντικατάσταση του με δροσερό σταθερής θερμοκρασίας από την αποθήκη εναλλάκτη.

Κατά την χειμερινή περίοδο οι έξοδοι στις λαμαρίνες οροφής και οι έξοδοι από τους εσωτερικούς χώρους προς το εξωτερικό κύκλωμα μανδύα κλείνουν.

Το προϊόν στοχεύει κυρίως στην ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλεται τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον κτηριακό τομέα.

Το καινοτόμο προϊόν αναμένεται να αποτελέσει μια σημαντική λύση και ένα σημείο αναφοράς στις προσπάθειες επίτευξης του στόχου των κτηρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, ένα εθνικό και ευρωπαϊκό στόχο που θα πρέπει, βάσει νομοθεσίας, να ικανοποιηθεί στα νεόδμητα κτήρια από το 2021.

Οι επιπτώσεις και τα οφέλη της προώθησης του “Ενεργός Μανδύας Ρύθμισης Θερμοκρασίας Κτηρίου” στην οικονομία τόσο της Κύπρου, όσο και στην Ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομία αναμένεται να είναι σημαντικά και πολλαπλά. Συγκεκριμένα, η λύση ΑΕΝΑΟΣ αποτελεί μια ολοκληρωμένη ενεργειακή εξοικονόμηση σε συνδιασμό με την ποιοτική παροχή κλιματισμου και θερμανσης στο κτίριο παράλληλα με την μοναδική φυσική ανανέωση του εσωτερικού αέρα στο κτίριο.

Μέσα από τον συνδυασμό κατασκευής του φέροντος οργανισμού από Cross deck επιτυγχάνεται η πλήρως αναλογική κατανομή των αεραγωγών στην τοιχοποιία δίνοντας την ιδανική λύση σε συνδυασμό με τεράστια εξοικονόμηση στο κόστος κατασκευής. Μέσα από τους αεραγωγούς διοχετεύεται αέρας σταθερής θερμοκρασίας η οποία επιτυγχάνεται είτε με αντλία θερμότητας είτε με γεωθερμικό κύκλωμα νερού μέσω εναλλάκτη ή με συνδυασμό των δύο.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε μέσα από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Για την μελέτη σχεδιασμό και ολοκλήρωση του συστήματος η εταιρεία είχε την τεχνική υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη της επιστημονικης ομάδας του (Πανεπιστήμιο Frederick) με συντονιστή τον καθηγητη κ Παρη Φωκαιδη με σημαντική συνεισφορά στον συντονισμό και προώθηση του έργου από την εταιρεία Talos Ltd και τον διευθυντή της Αλέξανδρο Μιχαηλίδη καθώς και την ομάδα του Υπουργείο Εμπορίου με συντονιστη τον κο Νίκο Ιωάννου.

Μέσα από την προώθηση της εφαρμογής αυτής η CrossWise Ltd φιλοδοξεί να ηγηθεί της αγοράς στα καινοτόμα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και βιοκλιματικών κτιρίων φιλικών και ταυτισμένων με το περιβάλλον.

Το σύστημα δόμησης με ενεργό μανδύα ρύθμισης θερμοκρασίας ΑΕΝΑΟΣ έχει ελεγχθεί με συνεχείς μετρήσεις από την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Frederick  σε κτίριο που κατασκευάστηκε ειδικά και τα αποτελέσματα απέδειξαν την πολύ αποδοτική συμπεριφορά του συστήματος.

Το σύστημα διατίθεται στην αγορά κατά παραγγελία κατόπιν μελέτης σε συνεννόηση με τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς κάθε έργου. Η εταιρεία έχει ήδη υπό κατασκευή σε συνεργασία με εταιρεία ανάπτυξης γης συγκρότημα 24 διαμερισμάτων για εγκατάσταση προνοιών στα 12 διαμερίσματα και πλήρες σύστημα με γεωθερμικό κύκλωμα σε συνδυασμό με αντλίες θερμότητας στα άλλα 12.

Scroll to Top